יום אחד / גרייס פיילי

יום אחד, בעודי שוכבת על הבטן אחר הצהריים, מנסה לישון

חוויתי קנאת פין (למרבה הפתעתי

וללא כל אמונה בפרויד במשך שנים,

למעשה

סלידה קיצונית)